Szanowni Państwo


Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na cykliczną Konferencję Naukową:
X Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, która odbędzie się w dniach
23-25 listopada 2017 roku, we Wrocławiu.

Celem Konferencji jest popularyzacja najnowszych osiągnięć w rehabilitacji wszystkich specjalistów z dziedziny nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i nauk społecznych. Oczekujemy udziału około 250 osób z Polski i zagranicy - wybitnych specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii, kosmetologii estetycznej, terapii zajęciowej, lekarzy, pracowników naukowych z dziedziny kultury fizycznej, a także studentów z różnych ośrodków akademickich.

Prace prezentowane będą w sesjach tematycznych, w języku angielskim i polskim, w formie krótkich referatów i plakatów. Każda z sesji poprzedzona będzie referatem wprowadzającym, wygłoszonym przez specjalistę z danej dziedziny. Planujemy również zajęcia praktyczne.

 Komunikat 5