Opłata wpisowa za Konferencję:

- wpłata do 30.09.2017 r. - 250 zł
- wpłata od 01.10.2017 r. - 350 zł

Opłaty należy dokonywać na konto: 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674 z dopiskiem „imię nazwisko 4414